Dámoslle a benvida á web de SIXA

¡¡Grazas por visitar a Web de SIXA!!

Este sitio Web pretende ser o voso punto de contacto coas novidades da aplicación e foro do grupo de profesores usuarios de SIXA.

Aos que aínda non o coñecedes, SIXA é unha liña de produtos de Software Académico, comercializada pola empresa galega Enxenio S.L. Deseñada e desenvolvida na Universidade de Coruña, coa colaboración de profesorado de IES .

Os principais produtos desta familia son :

-Sistema Informático de Xestión Académica (SIXA), aplicación que dá nome á familia. Permite a xestión integral de toda a información relacionada con o desenvolvemento académico do alumnado (cualificacións, faltas, informes, etcétera), e a intercomunicación de toda esta información con XadeWeb e coas familias do alumnado. Consta de diferentes módulos (SIXA Dirección, SIXA Profesorado, SIXA Administración, SIXA Familias, SIXA Móbil e SIXA Portable), cada un dos cales está orientado a un perfil e funcionalidades diferentes dentro do centro .

-SIXA Pasarela Horarios, está deseñada para que os centros poidan enviar a XadeWeb os horarios creados mediante Kronowin ou Peñalara, evitando a tediosa tarefa de introducilos manualmente.

-SIXA SMS, facilita o envío de SMS tanto aos familiares dos estudantes do centro como aos docentes. O sistema comunícase con XadeWeb para obtener os datos dos estudantes do centro e dos seus familiares, así como as faltas de asistencia, que a aplicación tamén é capaz de enviar a través dos SMS.

Benvido/á SIXA - Sistema de Información de Xestión Académica

Unha detallada información das funcionalidades e características destas aplicacións, ademais de información sobre a súa implantación, prezos e soporte técnico destas, achégase nos menús inferiores .

Nas seguintes páxinas encontraredes información detallada sobre o SIXA e as novidades que vaian aparecendo acerca do sistema. Toda a información está orientada especialmente a apoiar e facilitar o traballo do profesorado e dos equipos directivos dos centros galegos de secundaria.

Proxecto cofinanciado por:

Xunta de Galicia         Unión Europea