Institutos

Na actualidade, hai vintecatro centros educativos nos que está implantado SIXA.

Provincia de A Coruña

 • 1. IES Manuel Murguía (Arteixo)
 • 2. IES de Elviña (A Coruña)
 • 3. IES Moncho Valcarce
      (As Pontes de García Rodriguez)
 • 4. IES Número 1 (Ribeira)
 • 5. IES Miraflores (Oleiros)
 • 6. IES Ferrolterra (Ferrol)
 • 7. IES de Fene (Fene)
 • 8. IES Monte das Moas (A Coruña)
 • 9. IES Calvo Sotelo (A Coruña)
 • 10. IES María Casares (Oleiros)
 • 11. IES Fin do Camiño (Fisterra)
 • 12. IES de Pastoriza (Arteixo)
 • 13. IES a Cachada (Boiro)
 • 14. IES Neira Vilas (Oleiros)
 • 15. IES Eusebio da Guarda (A Coruña)
 • 16. IES Carballo Calero (Ferrol)
 • 17. IES Universidade Laboral (Culleredo)
 • 18. CPR Fogar de Santa Margarida (A Coruña)

Provincia de Lugo

 • 19. IES da Terra Chá (Castro de Rei)

Provincia de Pontevedra

 • 20. IES Meaño (Meaño)
 • 21. IES Antón Losada Diéguez (A Estrada)
 • 22. IES Laxeiro (Lalín)
 • 23. IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)
 • 24. IES Monte Carrasco (Cangas)

SIXA foi deseñado cuidadosamente e probado en centros reais de secundaria galegos para que fora verdadeiramente unha ferramenta que facilitara o traballo do profesorado de secundaria e dos equipos directivos dos centros. Durante estas probas aprendimos cal é o mellor procedimento para implantar SIXA nun centro:

O proceso de implantación

O proceso de implantación de SIXA comeza por unha análise detallada do funcionamento interno do centro onde se vai instalar, co obxectivo de adaptar SIXA á realidade do centro. Deste modo, a implantación de SIXA non interfire en absoluto coa metodoloxía de traballo do centro, coas vantaxes que isto conlleva.

Una vez feita a instalación de SIXA no centro, comeza a fase de formación, na que se dará unha serie de cursos especifícos para cada perfil de usuario que vaia empregar a aplicación (profesorado, dirección, administración), para ensinar ao persoal do centro o funcionamento de SIXA, co obxectivo de que unha vez posto en marcha SIXA, o centro sexa completamente autónomo no seu gestión.