SIXA Pasarela HorariosSIXA Pasarela Horarios, é a nosa pasarela de exportación de horarios Kronowin e Peñalara a XadeWeb. Forma parte da familia de software educativo SIXA, que desenvolve e comercializa a empresa Enxenio S.L., empresa ligada ao viveiro de empresas da Universidade de Coruña e garantía de futuro.SIXA Pasarela Horarios: características

SIXA Pasarela Horarios

SIXA Pasarela Horarios é unha aplicación Web que permite comunicar Kronowin e Peñalara -as aplicacións de xeración de horarios escolares máis estendidas- con XadeWeb.

SIXA Pasarela Horarios simplifica desta forma unha das tarefas máis tediosas que tiñan os centros en todos os inicios de curso: ter que introducir manualmente os horarios de todos os grupos do centro en XadeWeb, a pesar de telos xerados xa en Kronowin ou Peñalara e, polo tanto, estar xa informatizado. A pasarela funciona do seguinte modo :

1) O centro crea os horarios mediante o xerador de horarios preferido (Kronowin ou Peñalara) da forma habitual.

  • As etiquetas de materias, grupos e profesores poden ser definidas libremente polo centro, usando certos criterios opcionais para a súa creación que simplifican posteriormente a exportación dos horarios a XadeWeb.

2) Unha vez obtida a solución, úsase o noso programa SIXA Pasarela Horarios, que fai o seguinte:

  • Le a solución do programa xerador de horarios e recupera ao mesmo tempo de XadeWeb os datos de materias e profesores.
  • Mediante un sinxelo proceso de asociación as etiquetas do xerador de horarios asócianse ás de XadeWeb (como se pode ver na imaxe inferior esquerda). Esta asociación faise de forma automática se no xerador de horarios se seguen certas recomendacións no uso das etiquetas de materias, profesores, etc.
  • Por último, exporta vos horarios a XadeWeb. Isto inclúe a creación dous grupos, dous subgrupos necesarios para vos desdobres de materias (cando vos alumnos dunha materia divídense nunha hora determinada en dous subgrupos), a asignación do profesorado correspondente ao grupo e a creación dous horarios dous grupos e do profesorado.
  • As horas non docentes do profesorado (como as gardas, comisións, etcétera), tamén son exportadas a XadeWeb, sempre que foran introducidas no xerador de horarios.

Unha vez exportados os horarios, o centro só debe asignar en XadeWeb a cada grupo e subgrupo os alumnado correspondente, posto que os xeradores de horarios non tratan co alumnado.

En definitiva, gracias a SIXA Pasarela Horarios o proceso de creación de horarios en XadeWeb, que feito de xeito manual leva varios días, fica reducido agora a pouco máis dunha hora.